حزب کمونیست ایران

احضار معید ساعدی برادر سارینا ساعدی از جانباختگان اعتراضات سراسری

معید ساعدی برادر سارینا ساعدی از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱،روز دوشنبه 20 آذرماه به شعبه ١٠٨ دادگاه کیفری دو سنندج احضار شد.

به گزارش صفحه اینستاگرام هاشم ساعدی پدر سارینا ساعدی از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱،معید ساعدی فرزند نوجوانش طی ابلاغیه‌ای به دادگاه احضار شده است.بر اساس این گزارش طبق ابلاغیه‌ صادر شده،معید ساعدی برادر “سارینا ساعدی” از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ باید روز ۳۰ آذرماه بابت اتهام انتسابی «تبلیغ علیه نظام» در شعبه ١٠٨ دادگاه کیفری دو سنندج حاضر شود.سارینا ساعدی کودک ۱۶ ساله اهل سنندج در تاریخ ۴ آبان‌ماه ١۴٠١، در شهر سنندج مورد ضرب و جرح نیروهای سرکوبگر امنیتی قرار گرفته و بر اثر ضربات وارده جان خود را از دست داد.