حزب کمونیست ایران

احضار نسرین جوادی به دادگاه

به گزارش منتشره، نسرین جوادی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر روز یکشنبه 13 مرداد ماه طی ابلاغیه ایی به دادگاه رژیم در تهران احضار شد.

در این ابلاغیه اعلام شده است که نامبرده باید در روز ۱۵ مرداد ماه برای رسیدگی به اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اخلال در نظم و آسایش عمومی” در شعبه ۲۶ دادگاه رژیم در تهران حاضر شود. نسرین جوادی روز یازدهم اردیبهشت در تجمع کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر مقابل مجلس دستگیر شد و پس از ۲۹ روز بازداشت در بند ۲ الف اوین و زندان قرچک در تاریخ ۸  خردادماه موقتاً از زندان آزاد گردید. در خبری دیگر آمده است، صبح روز یکشنبه ١٣ مرداد ماه با مراجعه عسل محمدی به شعبه ٢٨ دادگاه رژیم قرار وثیقه این فعال كارگری توسط دادگاه لغو گردیده و نامبرده به زندان اوین منتقل شد.