حزب کمونیست ایران

احضار هاجر سعیدی فعال جنبش زنان به اطلاعات سنندج

روز پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه، هاجر سعیدی از فعالین شناخته شده جنبش زنان در کردستان، به اداره اطلاعات شهر سنندج احضارشد.

بنا به گزارش دریافتی، نیروهای امنیتی به هاجر سعیدی درباره مراسم های روز جهانی کارگر و فعالیت هایش اخطار داده اند و از او خواسته اند که در اکسیونها و اعتراضات کارگری و فعالیت در رابطه با زنان شرکت نکند. احضار فعالین کارگری و سایر جنبش های رادیکال اجتماعی در کردستان محکوم و همیشه مورد اعتراض و نارضایتی قرارگرفته است.