حزب کمونیست ایران

احضار و ارعاب دانشجویان توسط وزارت اطلاعات

“شورای صنفی دانشجویان کشور” در کانال تلگرامی خود اعلام کرد “احضار و ارعاب دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس توسط وزارت اطلاعات” ادامه دارد.

طبق این گزارش احضار تلفنی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات امری معمول در روزهای اخیر شده است.‌به گفته این نهاد صنفی دانشجویان پیش از این کمیته انضباطی و حراست دانشگاه نیز بیش از ۱۰۰ پروندۀ انضباطی با اتهامات واهی و بی‌اساس برای دانشجویان معترض تشکیل دادند. شورای یاد شده همچنین گفته است دانشجویان را به دفاتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار می‌کنند، آن‌ها را تهدید به بازداشت و اخراج کرده و از آن‌ها اعترافاتی اجباری می‌گیرند.