حزب کمونیست ایران

احضار و بازداشت شماری از شهروندان کامیاران

برپایه گزارش دریافتی، طی روزهای گذشته دسکم 8 شهروند اهل شهرستان کامیاران از سوی نیروهای امنیتی رژیزم بازداشت، احضار و بازجوئی شده اند.

هویت این شهروندان “کامبیز ندیمی”، “منوچهر ندیمی”، “حسام کرمی”، “سیروان کرمی”، “امید صبوری”، “پوریا صبوری”، “فرزاد صبوری”و “احسان صبوری”(زیر هجده سال) احراز شده است. لازم بە دکر است کە این شهروندان در زمان بازجویی مورد ضرب و شتم و تهدید قرار گرفتەاند. تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل احضار و اتهامات منتسب بە این شهروندان اطلاعی در دسترس نمی‌باشد.