حزب کمونیست ایران

احضار و بازداشت شماری از معترضان بە خشک‌شدن دریاچه ارومیه

بر ا‌ساس گزارش‌های منتشر شده،در چند روز گذشتە و به دنبال پخش فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی کە از معترضان بە خشک‌شدن دریاچه ارومیه دعوت بە تجمع کردە بودند،شماری از شهروندان در شهرهای مختلف بە نهادهای امنیتی احضار یا بازداشت شدەاند.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران،اسامی ١٧ تن از این شهروندان را منتشر کردە است.این درحالی است که تاکنون مقامات رژیم،گزارشی درمورد این بازداشت‌ها،دلایل بازداشت‌ها و محل نگهداری بازداشت‌شدگان را منتشر نکرده اند.همچنین در برخی از شهرها از جملە تبریز، ارومیه، اردبیل و زنجان جو امنیتی حاکم است و نیروهای گارد ویژه و سپاه پاسداران در سطح شهر مستقر شدەاند.گفتنی است که وضعیت دریاچه ارومیه مدام بحرانی‌تر می‌شود و خبر خشک شدن کامل آن در فضای مجازی نگرانی فعالان محیط زیست و ساکنان منطقه را افزایش داده است.