حزب کمونیست ایران

احضار و بازداشت مجدد دستکم دوازدە نفر در ایلام

بنابر گزارش‌های دریافتی، روز یکشنبە ۲۲ مرداد ماه دوازدە نفر از شهروندان دهلران، آبدانان و درەشهر در ایلام بە بیدادگاههای شهرستان دهلران احضار شدند.

برپایه گزاراشات مزبور هویت بازداشت شدگان وحید چاوَران، صفورا ملکی، عظیم یادگاری، حسین باپیروند، سعداللە آئینی، فرشاد آئینی، دکتر بختیار محمدزادە، ناصر رضایی، نعیم رئیسی، سعید جمشیدی، محمد دانیالی و محمدحسین حاصلی، احراز شده است. گفته می شود این شهروندان پس از مراجعه به دادگاه دهلران و چندین ساعت باززجویی، بازداشت و بازداشتگاه مرکزی این استان منتقل شدند. گفتنی است تاکنون اطلاعی در خصوص دلایل بازداشت این شهرندان در دست نیست.