حزب کمونیست ایران

احضار و تهدید فعال کارگری عیسی ابراهیم زاده

برپایه گزارش دریافتی، روز شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۱ “عیسی ابراهیم زاده” از فعالین کارگری توسط اداره اطلاعات سپاه در شهرستان اشنویه احضار شد.

این گزارش می افزاید، اطلاعات سپاه تلفنی این فعال کارگری را تهدید کردند که اگر به اداره اطلاعات مراجعه نکند آنها به منزل مسکونی وی خواهند آمد و با زور وی را بازداشت خواهند کرد. نامبرده پس از مراجعه به اداره اطلاعات سپاه به دلیل ارتباط با برادرش “بهنام ابراهیم زاده” ساعتها مورد بازجویی و تهدید قرار میگیرد.  در جریان این بازجویی، بازجو این فعال کارگری را تهدید به پرونده سازی جدید و همچنین مصادره و ضبط سند خانه ای که برای برادرش بهنام وثیقه گذاشته شده؛ کرده است.