حزب کمونیست ایران

احضار پروین محمدی به دادسرای اوین

“پروین محمدی” فعال کارگری روز یکشنبه ۳۰ آذرماه طی احضاریه‌ای به شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

در این احضاریه از وی خواسته شده ظرف ۵ روز از زمان درج این ابلاغیه در سامانه ثنا، در این شعبه حاضر شود. به گفته پروین محمدی احضار او در خصوص پرونده‌ای صورت گرفته است که در سال ۹۶ برای این فعال کارگری ایجاد شده و وی بدون اطلاع از روند دادرسی به صورت غیابی محکوم شده است. گفتنی است  از میزان محکومیت و اتهامات مطروحه علیه نامبرده اطلاعی در دست نیست.