حزب کمونیست ایران

احضار چندین فعال کارگری و مدنی به اداره اطلاعات سنندج و بانه

روز شنبه ۹ اردیبهشت ماه،چندین فعال کارگری و مدنی اهل بانه و سنندج،به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شهرستان بانه و اداره اطلاعات سنندج احضار و تهدید شده اند.

بر اساس گزارش های دریافت شده،در آستانه فرا رسیدن روز جهانی کارگر،هویت تعدادی از فعالان کارگری و مدنی طی روزهای اخیر که به اداره اطلاعات سنندج و دادگاه بانه احضار شده اند:عبارتند از: “رضا امجدی، کامران ساختمان گر، هاجر سعیدی، رامین کریمی در سنندج، ریبوار طالبی، پروین عبدالله پور، سعید محمدی، عمر سلیمانی، فاتح مجیدی و محمد شریف پور باینده”. این فعالان کارگری هر ساله با فرارسیدن روز جهانی کارگر توسط اداره های اطلاعات و سرکوبگر رژیم احضار و تهدید میشوند.گفتنی است که نهادهای سرکوبگر همچنان در تلاش اند که به زور از فعالان کارگری در سنندج و شهرهای اطراف آن تعهدنامه بگیرند، اما هیچ یک از فعالان نامبرده با دادن تعهد موافقت نکردند.