حزب کمونیست ایران

احضار کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد به دادگاه رژیم

روز چهارشنبه 13 شهریور ماه، دادگاه رژیم در اهواز طی پیامکی، بیش از پنجاه نفر از کارگران معترض گروه ملی صنعتی فولاد را که در اعتراضات اخیر شرکت داشته و بازداشت شده بودند برای اعلام رأی نهایی صادر شده علیه آنان به شعبه بیستم دادگاه رژیم اهواز فراخوانده است.

بر اساس این گزارش، برخلاف رویه معمول که احکام صادره در سامانه ای موسوم به سنا ثبت و ابلاغ میگردد دادگاه رژیم از کارگران گروه ملی فولاد خواسته است تا طی روزهای آتی با مراجعه حضوری حکم و رأی صادره را دریافت کنند.