حزب کمونیست ایران

احضار ۱۱ نفر از معلمان بوشهر به دادسرا

در پی روند پرونده سازی های اخیر، یازده معلم بوشهری که در تاریخ یازدهم اردیبهشت مورد ضرب و شتم، هتک حرمت و بازداشت شده بودند ، روز شنبه 1 مردادماه، جهت آخرین دفاع به بازپرسی احضار شدند.

بنابر گزارشها، اسامی این معلمان، اردشیر صیادی، یوسف صیادی، اکبر زنده بودی، فریدون شفیعی، حمید خجسته، محمد ملاکی، محمدرضا اکبری، عبدالرضا امانی فر، اصغر حاجب، محمود ملاکی، محسن عمرانی می باشد، که در شعبه هفتم بازپرسی حاضر شدند اما بعلت عدم حضور بازپرس پرونده شان، جلسه به آیند موکول شد.