حزب کمونیست ایران

اختلال در برنامه واکسیناسیون کودکان

کارشناسان هشدار داده‌اند که اختلال گسترده در برنامه‌های واکسینه کردن کودکان به خاطر شیوع ویروس کرونا ممکن است باعث مرگ هزاران کودک شود.

تعویق و بر هم خوردن برنامه‌های واکسیناسیون در دست کم ۶۸ کشور گزارش شده است. سازمان بهداشت جهانی به بسیاری از کشورها توصیه کرده بود که به منظور کمک به جلوگیری از گسترش ویروس کرونا برنامه‌های واکسیناسیون را به حالت تعلیق درآورند. اکنون گروه‌های متعدد کارشناسان، نگرانی خود را در مورد پیامدهای بلند مدت این تعویق ابراز داشته‌اند.  الگوسازی اخیر توسط مدرسه بهداشت عمومی جان هاپیکینز بلومبرگ نشان می‌دهد که مختل شدن این نوع خدمات بهداشتی حیاتی برای زنان و کودکان می‌تواند به افزایش مرگ‌ومیر کودکان تا ۶۰۰۰ نفر در روز منجر شود.