حزب کمونیست ایران

اختلال در فعالیت کارخانه‌های شهرک صنعتی آمل به دلیل قطعی برق

روز سه شنبه 31 مردادماه منابع کارگری در استان مازنداران خبر دادند،به دنبال قطعی مکرر برق، فعالیت شغلی کارگران شاغل در شهرک صنعتی شهرستان آمل با مشکل مواجه شده است.

طبق گزارش منتشر شده،بیش از ۵ هزار کارگر در شهرک صنعتی شهرستان آمل مشغول کارند که امنیت شغلی برخی از آن‌ها به دلیل قطعی مکرر برق به خطر افتاده است. به گفته یکی از کارگران: در حالی که میزان تولید کاهش یافته است،کارفرمایان می‌گویند به دلیل تامین نشدن منابع مالی؛کارخانه هر ماه ناچار است پرداخت حقوق و بیمه کارگران را به تاخیر بیاندازند.