حزب کمونیست ایران

اخراج بیش از بیست کارگر پروژه راهسازی توره به بروجرد

برپایه گزارش منتشره، ۲۵ کارگر شاغل در اجرای پروژه راهسازی باند دوم توره به بروجرد با متوقف شدن کار از کار اخراج شدند.

براساس این گزارش حدود ۲۵ کارگر در این پروژه عمرانی مشغول به کار هستند که دست‌کم ۷ ماه معوقات مزدی دارند. اما از صبح شنبه ۷ دی ماه کارفرما بدون پرداخت مطالبات کارگران در عین حال پروژه را متوقف کرده و همه کارگران را از کار بیکار کرده است.