حزب کمونیست ایران

اخراج بیش از ۱۸۰ کارگر آژانس هواپیمایی علی بابا

طی روزهای اخیر مدیرعامل آژانس هواپیمایی علی بابا از اخراج ۱۸۲ کارگر شاغل در این شرکت هواپیمایی خبرداد.

به گفته کارگران اخراجی، مدیر عامل علی بابا  بطور مستقیم و غیر مستقیم علت اخراج را کاهش سفرهای توریستی به ایران به دنبال قتل سرنشینان هواپیمایی اوکراینی با موشک سپاه پاسداران و شیوع کرونا اعلام کرده است.