حزب کمونیست ایران

اخراج بیش از ۲۱ هزار پناهجو از استانبول

نزدیک به ۱۶ هزار و ۴۲۳ نفر از پناهجویانی که وارد استانبول شده‌اند، در فهرست کسانی قرار دارند که تنها اقامت موقت و اضطراری داشته و اکنون به کشور خود بازگردانده خواهند شد.

فرمانداری استانبول خبر داده است که در مجموع 21هزار نفر از پناهجویانی که وارد استانبول شده‌اند، به زودی باید خاک استانبول را ترک کنند و به کشور خود بازگردند. دولت استانبول با دادن اقامت موقت به این دسته از پناهجویان، اخراج آنها از استانبول را موقتا به حالت تعلیق درآورده که آنرا و این را در اسناد اقامت موقت پناهجویان وارد کرده است. بیشتر افرادی که قرار است از استانبول به کشور خود بازگردانده شوند پناهجویان افغانستان، عراق و سوری هستند.