حزب کمونیست ایران

اخراج بیش از 90 کارگر از سوی شهرداری ایلام

بنابر گزارشها، طی روزهای گذشته شهرداری ایلام، بیش از 90 کارگر را در بخش های مختلف این سازمان به بهانه کمبود بودجه و بحران مالی از کارشان اخراج کرده است.

این کارگران که در بخش های مختلف این سازمان از جمله آسفالت، ترافیک، مکانیک ماشینهای حمل و نقل و خدمات کار می کنند، در حالی با این تصمیم مسئولان شهرداری مواجه شدند که بیش از چندین سال است در این سازمان مشغول به کار هستند.  همچنین شماری از این کارگران روز دوشنبه 15 فروردین، با تجمع مقابل ساختمان شهرداری خواستار بازگشت به سر کارشان شدند.