حزب کمونیست ایران

اخراج تعدادی از کارگران کارخانه فولاد آریا

روز شنبه 12 آذرماه، حدود ۳۰ نفر از کارگران کارخانه فولاد آریا واقع در اردستان استان اصفهان به سبب محدود شدن فعالیت شغلی‌ از کار اخراج شدند.

کارخانه کاوه فولاد آریا با ۳۵۰ کارگر ابتدای جاده در باغ- شهرک صنعتی جدید واقع شده است و از قرار معلوم هرکدام از کارگر بیکار شده حدود ۱۰ سال سابقه کاری داشته‌اند.