حزب کمونیست ایران

اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن  سازمان ملل

با تصویب قطعنامه‌ پیشنهادی ایالات متحده در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، ۲۹ عضو شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل رأی به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل دادند.

رأی‌گیری برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل روز چهارشنبه ۱۴ دسامبر (۲۳ آذر) در شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل، اِکوسوک در نیویورک برگزار شد. ۲۹ کشور از ۵۲ عضو حاضر در این جلسه کمیسیون به اخراج ایران رأی مثبت و تنها ۸ کشور رأی منفی دادند. ۱۶ کشور نیز رأی ممتنع دادند. عمان، چین و روسیه از جمله کشورهایی بودند که با این قطعنامه مخالفت کردند. جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی به عضویت این نهاد انتخاب شد. دوره عضویت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل، چهار سال است. این نخستین بار است که یکی از اعضای این نهاد بین المللی پیش از پایان دوره عضویت خود به دلیل نقض آشکار و خشن حقوق زنان، از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج می شود. گفتنی است حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل علاوه بر پشتیبانی نهادهای حقوق بشری و سازمان های سیاسی با استقبال گسترده ایرانیان داخل و خارج از کشور نیز همراه بود.