حزب کمونیست ایران

اخراج دسته‌جمعی کارگران شرکت نفت‌ و گاز بانکول در ایوان غرب

روز پنجشنبه 9 شهریورماه،دستکم ٣٨ کارگر استخدامی شرکت نفت ‌و گاز بانکول ایوانغرب از توابع استان ایلام پس از مطالبه دستمزد معوقه خود از کار اخراج شدند.

کارفرمای شرکت نفت‌ و گاز بانکول ایوان غرب،ضمن صدور دستور اخراج ٣٨ کارگر استخدام‌شده، علیه آنها اقدام به طرح دعوی کرده است.قابل ذکر است که این افراد پیشتر به نشانه اعتراض به مطالبات معوقه خردادماه خود دست به اعتصاب و اعتراض زده بودند.این پروژه به سپاه واگذار شده و این نهاد رژیم نیز افراد وابسته و نزدیک به خود را به جای کارگران اخراج شده به کار گرفته است.در همین رابطه چهارم مرداد سال جاری،حیدر محسنی کارگر پتروشیمی شهر چوار استان ایلام،پس از اخراج با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.