حزب کمونیست ایران

اخراج دو تن از کارگران شرکت لیزان غرب در سنندج

بر پایه گزارش دریافتی کارفرمای شرکت لیزان غرب واقع در شهرک صنعتی ۲ سنندج، دو تن از کارگران به نامهای “لیدا رسولی” و “جمیله عابدی” را از کار بیکار کرد.

گفته می شود لیدا رسولی و جمیله عابدی دو کارگر شرکت لیزان غرب سازنده لباسهای یکبار مصرف اتاق عمل، به دلیل  اعتراض نسبت به  ۱۲ ساعت کار و سطح نازل  بودن دستمزدها روز دوشنبه ۹اسفداه توسط کارفرما از کار اخراج شدند.