حزب کمونیست ایران

اخراج شماری از کارگران بخش نگهبانی مجتمع مسکونی پارس جم

به گزارش منتشره، 11کارگر بخش نگهبانی مجتمع مسکونی پارس جم واقع در شهرستان جم، استان بوشهر بدلیل اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود از کار اخراج شدند.

برپایه این گزارش، شرکت پیمانکار حراست مجتمع های مسکونی نفت و گاز در منطقه پارس جم در اقدامی تلافی جویانه دست به اخراج 11کارگر بدلیل اعتراض به عدم پرداخت مطالبات وثبت شکایت دراداره کار،از اول فروردین ماه زده است. گفتنی است پیگیری های کارگران اخراجی طی ده روز گذشته و مراجعه به نهادهای مختلف دولتی  تاکنون  منجر به بازگشت بکارشان نشده است.