حزب کمونیست ایران

‍اخراج شماری از کارگران شرکت آتیلا ارتوپد در سنندج 

به گزارش منتشره مدیریت شرکت “آتیلا ارتوپد” تولید کننده تجهیزات پزشکی که در شهرک صنعتی شماره 3 شهر سنندج واقعه شده است، 14 نفر از کارگران خود را از کار اخراج نمود.

به گفته کارگران اخراجی، آتیلا ارتوپد با سابقه بیش از دو دهه در کردستان از تولید کنندگان لوازم جراحی ستون فقرات و سایر و تجهیزات پزشکی است که بیش از 100 کارگر در آن کار می کردند. این کارگران بتدریج به بهانه های مختلف از جمله کاهش تولید از کار اخراج شدند و در حال حاضر تنها 50 کارگر در این شرکت باقی مانده است.