حزب کمونیست ایران

اخراج شماری از کارگران شرکت سازنده لوله پولیکا در سنندج

بنابر گزارشهای دریافتی، روز دوشنبه 16 اسفند ماه، شرکت سازنده لوله پلیکا واقع در شهرک صنعتی 2 دهگلانِ سنندج، اقدام به اخراج بیش از 8 نفر از کارگران خود کرد.

مدیریت این شرکت، دلیل اخراج کارگران را تعدیل نیرو و نبودن در آمد از فروش اعلام کرده است. گفتنی است که این شرکت به خاطر بیمه نکردن این کارگران قرار دادهای آنان را به صورت سه ماهه امضا می کرده  در حالی که هر یک از این کارگران بیشتر از دو سال است در آن شرکت کار می کنند، روز دوشنبه  بخاطر در خواست دستمزد قانونی و حق بیمه  از طرف این کارگران، شرکت سازنده لوله پولیکا آنان را در این ایام نزدیک به عید سال نو از شرکت اخراج کرده و اداره کار رژیم تا به حال با وجود شکایت کارگران جوابی به آنان نداده است. اسامی شماری از کارگران به شرح زیر می باشد،  محمد احمدی، رضا خورشیدی، صبحان عزیزی،  مولود رحیمی، شیوا درخشانی،  احمد دربندی