حزب کمونیست ایران

اخراج شماری از کارگران فولاد قزوین

به گزارش منتشره، در کارخانه فولاد قزوین حدود ۱۵۰ کارگر مشغول به کارند که از ابتدای آذر ماه جاری ۲۳ نفر از آنها پس از اتمام قرارداد  به بهانه های مختلف ازکار بیکار شده‌اند.

از قرار معلوم؛ کارگران اخراجی از کارگران قدیمی و باتجربه کارخانه بوده‌اند که بعد از یک دوره از تعطیلی کارخانه در سالهای ۹۶ و ۹۷ بیکار شده و سال گذشته مجددا از سوی کارفرما به محل کار خود بازگزدانده شدند اما از ابتدای ماه جاری بار دیگر بدون دریافت 2 ماه مطالبات معوقه خود از کار اخراج شده اند. همچنین گفته می شود از آبان ماه سال جاری نیز حق بیمه کارگران این کارخانه به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.