حزب کمونیست ایران

اخراج شماری از کارگران معترض کشت و صنعت لرستان

23 تن از کارگران معترض کشت و صنعت لرستان به دنبال اعتراض نسبت به عدم تبدیل وضعیت خود روز دوشنبه 22 فروردین ماه از کار بیکار شدند.

از قرار معلوم، هفته گذشته کارگران مجتمع کشت و صنعت لرستان درپی اعلام مسئولان این شرکت مبنی بر اینکه امکان ادامه فعالیت کارگران منوط به انعقاد قرارداد با پیمانکاری خارج از مجموعه خواهد بود، طی تجمعاتی، اعتراض خود را به این تصمیم نشان دادند. پس از آن و بنا بر اظهارات برخی کارگران، مسئولین مجتمع کشت و صنعت لرستان اسامی ۲۳ نفر از ب کارگران معترض که تصویر حضور آنان در تجمعات در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود، را با عنوان لیست «عدم جذب» به سایر کارگران معرفی کرده اند.