حزب کمونیست ایران

اخراج قطعی پزشک نمونه بابلی از دانشگاه به بهانه حجاب اجباری

دکتر فاطمه رجایی‌رادمتخصص جراحی فک و عضو هیات علمی روز سه شنبه 21 آذرماه با انتشار مطلبی در اینستاگرام،از اخراج قطعی خود از دانشگاه علوم پزشکی بابل خبر داد.

پیشتر نیز پروانه طبابت دکتر “فاطمه رجایی‌راد” پس از دریافت لوح تقدیر به عنوان پزشک نمونه آمل توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران تعلیق شده بود.همچنین گفته شده بود که مطب این پزشک نمونه نیز تعطیل شده است.این اقدامات ظالمانه در پی آن صورت گرفت که فاطمه رجایی‌راد بدون حجاب اجباری در مراسم تقدیر از پزشکان حضور پیدا کرد.چنین اقداماتی به بهانه “هنجارشکنی و عدم رعایت شئونات اسلامی” صورت گرفته و اینگونه است که جمهوری اسلامی سعی در انزوا و فراری دادن اقشار نخبه و آگاه کشور از ایران دارد تا مهره‌های همسو با خود را جایگزین کند.