حزب کمونیست ایران

اخراج پناهجویان یونان به سوی ترکیه

بنابه گزارشات منتشره، طی روزهای اخیر، پلیس یونان از همه‌گیری جهانی کووید-19 به عنوان بهانه‌ای برای اخراج غیرقانونی و اجباری پناهجویان و راندن آنها به سوی ترکیه استفاده می‌کند.

به گزارش روزنامه “وال‌استریت ژورنال” به استناد از فعالان مدنی و وکلای حقوق بشر، پلیس یونان با سوءاستفاده از بهانه همه گیری کووید-19 پناهجویان را به طور غیرقانونی و بالاجبار به سوی ترکیه می‌فرستد. بر اساس موارد ثبت شده توسط شبکه خشونت مرزی، بیش از 250 پناهجو تحت همین شرایط از پایان ماه مارس تاکنون اخراج شده‌اند. مسئول هماهنگی این نهاد که بیشتر موارد خشونت مرزی اروپا را ثبت می‌کند، اعلام کرده است که به احتمال زیاد این شمار فراتر از 250 نفر باشد، چرا که امکان گفتگو با تمامی پناهجویان اخراج شده میسر نشده است.