حزب کمونیست ایران

اخراج چند تن از کارگران معترض شرکت سایان غرب

برپایه گزارش دریافتی ، کارفرمای شرکت “سایان غرب” واقع در شهرک صنعتی شماره 2 سنندج روز یکشنبه 9 مرداد ماه در پی اعتراض شماری از کارگران به نداشتن سرویس ایاب و ذهاب، سه تن از آنان را کار اخراج کرد.

این گزارش می افزاید، لیلا محمدی، شوان احمدی و رزگار ضیا مرادی پس از آنکه به وضعیت نامناسب کاری خود و نبود امکانات رفاهی در کارخانه از جمله سرویس ایاب و ذهاب اعتراض کردند، کارفرما این کارگران را اخراج و آنان را به اداره کار سنندج معرفی کرد. این کارخانه دارای 108 نفر کارگر می باشد که در دو شیفت کاری 12 ساعته  و در شرایط بسیار نامناسبی کار می کنند. گفتنی است قرار است این کارگران عصر روز یکشنبه در اعتراض به اخراج سه تن از همکاران خود بر سرکار حاضر نشوند.