حزب کمونیست ایران

اخراج کارکنان ایرانی شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین

به گزارش منتشره روز یکشنبه 22 تیرماه،با توجه به شيوع كرونا در چند ماه اخير و كاهش چشم گير سفرها،دفتر هواپيمايي تركيش ایرلاین در ایران نيز، بیش از نیمی از كاركنان ايراني خود را اخراج كرد.

به گفته اخراج شدگان،کارکنان خارجی دفتر تهران که بعضا حقوق های ماهانه چند هزاردلاری دارند، کماکان در داخل کشور فعال هستند اما کارکنان ایرانی این شرکت با حقوق های بسیار ناچیز تعدیل می‌شوند.آنها می گویند،بسیاری از کارکنان سرپرست خانواده هستند و اين اخراج ناگهاني ضربه اي سنگين به زندگي و معيشت آنها وارد ميكند،گلايه اصلي كاركنان اخراج شده عدم دريافت حق و حقوق قانوني خود است.