حزب کمونیست ایران

اخراج کارگران اعتصابی شرکت موتوژن تبریز

کارگران معترض شرکت موتوژن تبریز پس از ۹ روز اعتصاب، نامه تسویه حساب و پایان کار دریافت کردند.

این کارگران که  تعداد آنها 700 نفر می باشد، بعد از چندین روز اعصتاب و اعتراض به سطح پایین حقوق و همچنین خواست یکسان سازی دریافتی‌ها و عقد قرارداد مستقیم ، به منطور تسویه حساب تا پایان بهمن‌ماه احضار شدند. به کارگران اعلام شده از شنبه اجازه ورود به شرکت را ندارند.