حزب کمونیست ایران

اخراج کارگران پیمانی میادین میوه‌ و تره‌بار در تهران

شماری از کارگران پیمانی میادین میوه‌ و تره‌بار روز شنبه 11 شهریورماه،توسط یگان حفاظت سازمان مدیریت میادین تهران به بهانه های واهی اخراج شدند.

برخی نگهبانان میادین میوه و تره‌بار تهران مدعی اخراج دستکم هفت نفر از همکاران خود با دخالت فرمانده یگان حفاظت سازمان مدیریت میادین هستند.این درحالی است که مسئولان یگان حفاظت شهرداری تهران تاکید دارند که تنها یک نفر از این کارگران اخراج شده و یک نفر دیگر نیز خودش استعفا داده و ۵ نفر دیگر با تصمیم شورای تحول اداری سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران جابه‌جا شده‌اند.براساس اظهارات برخی از نگهبان‌ های میادین میوه و تره‌بار که نیروهای کارگری به حساب می‌آیند،فرمانده کنونی یگان حفاظت سازمان میادین،درخواست‌هایی خارج از وظایف قانونی‌ از کارگران پیمانی میادین و تره بار داشته که برخی از آنها به دلیل تمکین نکردن به این وظایف یا اخراج شده‌ یا در معرض اتهام و توبیخ قرار گرفته‌اند.