حزب کمونیست ایران

اخراج گروهی از کارگران واحد تعمیرات کارخانه نیشکر هفت تپه

از ابتدای هفته گذشته نزدیک به ۷۰ کارگر فنی شاغل در واحد تعمیرات کارخانه نیشکر هفت تپه اجازه ورود به این مجتمع را پیدا نکرده و به دلیل فصلی بودن کار خود، اخراج شدند.

بنا به گزارش منتشره،این کارگران به عنوان  کارگر فنی، جوشکار و تعمیرکار بین ۲ تا  ۳سال سابقه کار دارند.برخلاف کارفرما که واحد تعمیرات را مشمول کار فصلی و کارگران را مشمول اخراج در پایان فصل می داند، کارگران می گویند،واحد تعمیرات کارخانه نیشکر هفت تپه هنوز به کارگران فنی برای انجام تعمیر ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه همزمان با اتمام فصل بهربرداری نیازمند است.این کارگران همچنین افزودند: یکی از عوامل کاهش بهره‌برداری سال زراعی جاری در نتیجه بی‌توجهی کارفرما و سایر مسئولان مجتمع هفت تپه به تامین نیروی انسانی کافی بود.