حزب کمونیست ایران

اخراج 16 هزار کارگر در پی بحران شرکت هوایی بوئینگ

شرکت بوئینگ روز چهارشنبه 10 اردیبهشت ماه(29 آوریل) همزمان با ادامه بحران در حمل و نقل هوایی به دلیل شیوع ویروس جدید کرونا اعلام کرد که حدود ۱۰ درصد از نیروی کار خود در سطح جهان را اخراج خواهد کرد.

به این ترتیب ۱۶ هزار نفر از کارگران و کارمندان شرکت بوئینگ در سراسر جهان بیکار خواهند شد. این شرکت همچنین اعلام کرده است که برای صرفه جویی در مخارج در نظر دارد تولید آن دسته از هواپیماها را که از آنها برای طی مسافت های طولانی تر استفاده می شود کاهش دهد.مدیر عامل شرکت بوئینگ در ایمیلی که برای کارکنان این شرکت فرستاده اعلام کرده است که در مجموع ۱۵ درصد مشاغل بخش هوانوردی غیرنظامی این شرکت حذف خواهد شد.