حزب کمونیست ایران

اخراج 5 نفر از کارگران کارخانه آستن غرب کردستان

روز سه شنبه 23 فروردین ماه، پنج نفر از کارگران کارخانه آستن غرب کردستان واقع در شهرک صنعتی شماره 1 سنندج به دلیل اعتراض به ناعدالتی و سختی شرایط کار از سوی مدیریت این کارخانه اخراج شدند.

اسامی این کارگران احمد محمودی، رضا اعلامی، حمید رضاقلی، توفیق شیبانی، جلال خضری می باشد. مدیرعامل این کارخانه علت اخراج این کارگران را تخطی از کار کارخانه و برهم زدن نظم کارخانه، اعلام کرده است. در حالی بنا به گفته کارگران علت اخراج این 5 نفر به دلیل اعتراض به حذف سرویس غذا به دستور کارفرما و نبودن شرایط سخت کار شامل سختی کار از طرف کارفرما اعتراض کرده بودند. قابل ذکر است کارخانه آستن غرب کردستان دارای 180 نفر کارگر در دوشیفت کاری 12 ساعته است، که به ساخت و نصب سوله های آهنی می پردازند.