حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی

اعتراض آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی نسبت به عدم تبدیل وضعیت وبرگزاری آزمون  روز دوشنبه 23 تیر ماه کماکان ادامه داشت.

آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی ضمن اعتراض به برگزاری آزمون در بیستم تیرماه در خصوص تجمع خود می گویند، بایستی این آزمون و نتایج آن لغو شود و طرح جذب آموزش‌دهندگان توسط نمایندگان مجلس به تصویب برسد. آنها هچنین ضمن انتقاد از برگزاری آزمون در شرایط کرونایی گفتند: چند هزار نفر در معرض خطر ابتلا قرار گرفتند؛ این درحالیست که همه آنها سابقه کار و تخصص لازم را دارند و نیازی به برگزاری آزمون نیست.