حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات اسرائیلی‌ها علیه اصلاحات در نظام قضایی

اعتراضات در اسرائیل برغم تصویب بخشی از اصلاحات مدنظر دولت اسرائیل در نظام قضایی، همچنان ادامه دارد.

این اعتراض ها که از هفت ماه پیش در اسرائیل شروع شده شهروندان اسرائیل را در دو کمپ موافق و مخالف رو در روی هم قرار داده است. مخالفانِ اصلاحات مد نظر بنیامین نتانیاهو می‌گویند ارکان دموکراسی با تصویب این اصلاحات سست و دولت در هرم قدرت حرف آخر را خواهد زد. گفتنی است به دنبال گسترش این اعتراضات، دیوان عالی اسرائیل روز چهارشنبه و برغم تصویب اولین بخش از اصلاحات مد نظر دولت، اعلام کرد که به درخواست‌های تجدیدنظر در مورد قانون بحث‌برانگیز جدید که با هدف محدود کردن اختیارات دستگاه قضایی در این کشور تصویب شده رسیدگی خواهد کرد.