حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات اعضاء تعاونی مهر سنندج

روز  شنبه 7 تیر ماه برای چندمین بار اعضای تعاونی مسکن مهر 144 واحدی ارغوان زاگرس سنندج نسبت به عدم تحویل منازلشان مقابل اداره کل راه و شهرسازی کردستان تجمع کردند.

معترضان که پیشتر نیز مقابل استانداری دست به تجمع زده بودند می گویند علیرغم اتمام پروژه مسکن مهر 144 واحدی ارغوان زاگرس سنندج واقع در ویلا شهر سنندج، مقامات از تحویل منازل آنها که پیشتر پیش خرید کرده بودند خودداری می ورزند.