حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات دامنه دار کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

روز دوشنبه 15 مهر ماه، سومین هفته اعتراضات جمعی از کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با تجمع وایراد سخنرانی آغاز شد و آزادی همکاران بازداشتی خود را به خواسته هایشان افزودند.

بنابه گزارش کانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه روز یکشنبه 14 مهر ماه، 11نفر از کارگران هفت تپه که برای ملاقات با نمایندگان مجلس در کمسیون اجتماعی عازم تهران شده بودند توسط پلیس اطلاعات و امنیت در بزرگراه تهران – خرم آباد بازداشت شدند  وبه شوش منتقل شدند . گفته می شود، هشت نفر از این کارگران آزاد وسه نفر دیگر کماکان دربازداشت به سر می برند. همچنین در همین روز، سه کارگر دیگر این مجتمع به نام های یوسف بهمنی، ایمان اخضری، و محمود خدایی بازداشت شده بودند. همزمان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه طی انتشار بیانیه ایی ضمن محکوم کرد بازداشت های اخیر خواستار آزادی بی قید و شرط کلیه کارگران بازداشتی و بازگشت به کار کارگرا اخراجی شد.