حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات در هنگ‌کنگ

پلیس هنگ‌کنگ روز شنبه ١۶ شهریور ماه با حضور گسترده در نقاط مختلف، مانع از ورود تظاهرکنندگان به فرودگاه بین‌المللی این شهر شدند.

خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که حضور نیروهای پلیس، در ترمینال‌های مختلف هنگ‌ کنگ به شدت افزایش یافته  است. اعتراضات مردمی در هنگ کنگ، از ابتدای تابستان امسال در مخالفت با تلاش دولت محلی برای تصویب لایحۀ استرداد مجرمان به چین آغاز شد. این اعتراضات به تدریج به مسائل دیگر کشیده شد و حال به یکی از بزرگترین بحران‌های سیاسی هنگ کنگ از زمان انتقال کنترل این منطقه از بریتانیا به چین در سال ۱۹۹۷ تبدیل شده است. بعد از هفته‌ها اعتراضات خیابانی، حکومت هنگ‌کنگ به یکی از خواسته‌های اصلی معترضان پاسخ مثبت داد و طرح استرداد متهمان به چین را به کلی کنار گذاشت. با این حال به نظر می‌رسد این اعتراضات فعلاً پایان نمی‌پذیرد.