حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات رانندگان سامانه خطوط ۶ شرکت واحد تهران

روز سه شنبه۲۰ اسفند ماه تعدادی از کارکنان سامانه ۶ خطوط بی آرتی شرکت واحد تهران در محل سامانه تجمع کردند و رانندگان این سامانه  همزمان با روشن کردن چراغ اتوبوس هایشان از همکاران معترض خود حمایت کردند.

به گفته معترضان، علیرغم اینکه مدت زیادی تا آغاز سال نو نمانده هنوز عیدی و دستمزد کارگران و رانندگان شرکت واحد از سوی مدیریت  شرکت پرداخت نشده است . در جریان این تجمع مدیریت سامانه شش به جمع کارکنان معترض سامانه رفته و با وعده وعید از کارکنان خواست تا بر سرکارشان برگردند. کارگران همچنین مشکلات نبود ماسک و دستکش و مواد ضدعفونی کننده را هم از ناکارآمدی مدیریت میدانند و از ناتوانی مدیریت در تهیه تب سنجی که برای پیشگیری و کنترل احتمالی کارکنان آلوده به ویروس کرونا در ورود به محل کار استفاده میکنند انتقاد کردند و خواستار پرداخت حقوق وعیدی خود شدند.