حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات ضد دولتی در سودان

دور تازه اعتراضات خیابانی شهروندان سودان که پس از کودتای اکتبر آغاز شد، با وجود سرکوب شدید  و بازداشت گسترده معترضان همچنان ادامه دارد.

معترضان خواهان بازگشت به دوران پیش از کودتا، کنار رفتن نظامیان از قدرت و محاکمه ژنرال‌هایی هستند که فساد مالی دارند و یا مرتکب جرایم دیگری شده‌اند. پس از استعفای عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر غیرنظامی سودان، در روز ۲ ژانویه بار دیگر هزاران سودانی به خیابان‌ها آمدند و دور جدیدی از اعتراضات دموکراسی خواهی در سودان در نخستین روزهای ۲۰۲۲  از سر گرفته شد. اعتراضات پیش از استعفای حمدوک نیز در جریان بود. تظاهرات سراسری ضدکودتا در سومین سالگرد انقلاب مردمی سودان در  ۱۹ دسامبر ۲۰۲۱ و اعتراضات گسترده پس از کودتای نظامیان در ماه اکتبر از جمله اعتراضات عمده در چند ماه گذشته بود.