حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات ضد دولتی در شهرهای عراق

روز پنجشنبه 14 اسفند ماه معترضان شهرهای مختلف عراق از جمله “بابل، موسه‌نا و زیقاری” برای سومین روز متوالی به خیابان آمدند و علیه مقامات دولتی شعار دادند.

در شهر بابل معترضان خواستار کناره گیره  “حسن مندیل” استاندار این شهر  از قدرت شدند. علاوه بر این معترضان در بابل با سردادن شعارهای اعتراضی خواستار تامین امکانات رفاهی از جمله آب و برق شدند. معترضان همچنین خواستار ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان بیکار این شهر شدند. در شهر زیقار نیز نیروهای امنیتی به سوی تظاهرکنندگان شلیک کرده و در جریان این درگیری 3 تن از معترضان کشته 314 نفر دیگر زخمی شدند. در شهر موسه‌نا نیز تظارهرکنندگان با تجمع مقابل ساختمان استانداری خواستار برکناری استاندار شدند. گفته می شود در جریان این تظاهرات نیروهای امنتی به سوی معترضان یورش برده یکی از معترضان کشته و بیش از 35 نفر دیگر زخمی شدند.