حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات ضد دولتی در شیلی و افزایش شمار قربانیان

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جریان اعتراضات روز جمعه در سانتیاگو، پایتخت شیلی شماری از معترضان کشته و زخمی شدند.

برپایه گزارشات منتشره، اعتراضات روز جمعه در سانتیاگو، یکی از خشن‌ترین درگیری‌ها میان پلیس و معترضان بود. درگیری‌ها بویژه در میدان ایتالیا شدت گرفت، جایی که نیروهای ضد شورش مستقر شده بودند تا مانع هر گونه تجمعی شوند.  در جریان این تظاهرات پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشگ آور  ماشین آب پاش استفاده کرد. معترضان نیز که می‌خواستند وارد این میدان شوند با پرتاب سنگ و آتش زدن سطل‌های زباله با پلیس روبرو شدند. شیلی به مدت دو ماه است که با اعتراضات گسترده مواجه است. اعتراضاتی که از ۱۸ اکتبر و در اعتراض به افزایش قیمت بلیط مترو شروع شد و تاکنون باعث کشته شدن ۲۴ نفر و زخمی شدن هزاران نفر شده است. دولت شیلی وعده داده تا با نابرابری اقتصادی مبارزه کند با این حال وعده‌های دولت تا کنون معترضان را راضی نکرده است.