حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات ضد دولتی در لبنان

هزاران نفر از معترضان لبنانی روز چهارشنبه 2 بهمن ماه تنها ساعاتی پس از اعلام نام وزیران کابینه جدید، بار دیگر به خیابان‌های بیروت آمده و علیه دولت جدید دست به اعتراض زدند.

“حسن دیاب” با تشکیل کابینه از چهره‌های ناشناس بر آن بوده تا به یکی از خواسته های مهم معترضان عمل کند. ولی معترضان خواستار برکناری کامل کسانی بودند که در دولت پیشین حضور داشتند. به‌رغم این جابه‌جایی گسترده در ترکیب و آرایش وزیران در کابینه، اعتراضات در بیروت ادامه یافته است. معترضان می گویند در کابینه جدید جای وزیران پیشین با مشاوران آن‌ها عوض شده است: “مشاوران وزیر شده‌اند و وزیران مشاور.” معترضان همچنین  ترکیب کابینه جدید را تلاشی برای “فریب مردم لبنان” دانسته و گفته اند که آن‌ها به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. گفتنی است در جریان این اعتراضات پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور استفاده کرد. اعتراضات تنها به بیروت محدود نماند و گزارش‌ها حاکی از آن است مردم خشمگین در خیابان‌های طرابلس هم حضور پیدا کردند.