حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات مردمی عراق و سرکوب تظاهرکنندگان

صبح روز شنبه  ۵ بهمن ماه نیروهای امنیتی و شبه‌نظامیان وابسته به رژیم ایران به جوانان و مردم مستقر در میدان “خلانی”، “وثبه” و “سنک” بغداد و نیز شهرهای بصره، بابل و برخی شهرهای دیگر حمله کردند و چادر و محل استقرار آنها را به آتش کشیدند

برپایه گزارش منشتره علیرغم شدت این سرکوبات، اما مقاومت و پایداری تظاهرکنندگان همچنان ادامه دارد. به گفته شاهدان عینی نیروهای امنیتی در شروع دیوارهای بتونی در میدان خلانی را با جرثقیل برداشتند و  مسیر حمله به جوانان و مردم مستقر در میدانهای خلانی و وثبه را هموار کردند. در جریان این درگیریها دست کم 20 تظاهرکننده مجروح و ۱۶تن دستگیر شدند.  درهمین روز نیروهای امنیتی در استان بصره نیز به میدان “بحریه” حمله کرده و تعدادی از چادرها را آتش زده و بسیاری از معترضان را دستگیر کردند. همچنین در کربلا یک نیروی ناشناس اقدام به آتش زدن برخی از چادرهای متحصنین نمود. اما در بغداد نیروهای امنیتی به میدان تحریر حمله کردند و ضمن ضرب و شتم تظاهرکنندگان شماری از آنها را نیز بازداشت کردند.