حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات معلمان خرید خدمات آموزشی کشور

روز یکشنبه 10شهریور ماه، جمعی از معلمان خرید خدمات آموزشی کشور در ادامه اعتراضات خود نسبت به وعده های توخالی مقامات مقابل مجلس رژیم دست به تجمع زدند.

این دومین تجمع معلمان در تابستان امسال است. سوم تیر ماه سالجاری نیز تجمعی صورت گرفت اما به هیچ کدام از وعده‌هایی که داده شده، تاکنون عمل نشده است. معلمان معترض با تأکید بر اینکه یک سال است حقوق دریافت نکرده و بیمه‌ آنها به‌صورت ناقص پرداخت شده است، افزودند: همه معلمان خرید خدمت 6سال سابقه کار دارند اما با این وجود هنوز تکلیف آنها مشخص نیست و اگر تغییر وضعیت نشوند، امکان دارد طی روزهای آینده همه آنها بیکار شوند. آنها می گویند، از سال 93 آموزش و پرورش طرح به‌کارگیری معلمان خرید خدمت را اجرایی کرده است اما امسال اعلام کرده که دیگر نیرو نخواهد گرفت و به این ترتیب آنها را بیکار خواهد کرد.