حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارکنان شرکتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

اعتراضات کارکنان شرکتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور نسبت به عدم پرداخت حقوقهایشان،  روز سه شنبه 5 اسفند ماه با برگزاری تجمع اعتراضی در شهرهای مختلف ادامه داشت.

معترضان می گویند «ادامه بی‌توجهی به قوانین و عدم پرداخت مطالبات کادر درمان، از جمله توزیع عادلانه‌ فوق‌العاده سختی کار کرونا بین واحدهای درگیر، از اورژانس ۱۱۵ تا اورژانس بیمارستان و بخش‌های ویژه و مراکز بهداشتی و اجرای دقیق دستورالعملِ ۲۰ درصد کسر موظفی برای همه واحدها و شفاف‌سازی در مورد علت کاهش مبلغ کارانه و عدم پرداخت حق مسکن و پول لباس و بسیاری از مطالبات دیگر، نارضایتی‌ها را گسترده‌تر خواهد کرد.