حزب کمونیست ایران

ادامه اعتراضات کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و ‌گاز آغاجاری

کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری روز یکشنبه 12 آذرماه در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌های‌شان مجدداً دست به تجمع زدند.

کارکنان معترض خواهان حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت بک‌پی، عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت هستند.